Ensemble

De uitdaging binnen onze groep is a capella zingen met zoveel mogelijk stemmen en regelmatig tot close harmony klanken te komen. Het komt regelmatig voor dat onder de tenoren of de baritons een aantal de lead zingen, vooral in meer dan vierstemmige stukken.
Het komt ook regelmatig voor dat de 1e tenoren worden gesplitst door een extra bovenstem toe te voegen.
ok de bassen worden regelmatig verdeeld in bas en een zeer diepe (contra) bas.


En vanzelfsprekend worden de solo's ook gezongen door leden van de eigen groep.
We proberen zoveel mogelijk de stemmen te benutten in de volle breedte. Dit betekent dat er partijen gezongen worden van zeer hoog tot zeer laag. Op deze manier kunnen we ook meer dan vierstemmig zingen en er een typerende klank aan geven.

Ook vinden we de dynamiek erg belangrijk en proberen steeds meer vocale effecten te gebruiken en benutten. Nieuw repertoire is een uitdaging en wordt soms zelfs vanuit Amerika besteld.
Ook worden er regelmatig eigen arrangementen uitgeprobeerd. Het is bovendien een uitdaging een arrangement van een bekend lied uit te voeren en dan vooral liederen die je eigenlijk nooit a capella hoort. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Op die heuvel daarginds en Psalm 116.Webdesign Zwolle - One4Design.nl